Pogoji nagradne igre

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo 3D tiskalnik.«

1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre »AzureFilm« (v nadaljevanju: organizator) je AzureFilm d.o.o., Orleška cesta 16, SI-6210 Sežana, Slovenia,
matična številka 7095228000, ID številka za DDV SI58587837, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru.

2. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je spremljanje učinkovitosti komunikacijskih kanalov inpromocija podjetja.

3. POTEK NAGRADNEIGRE
Nagradna igra bo potekala od 17.3.2018 do vključno 25.3.2018. Žrebanje bo v ponedeljek 26.3.2018 na sedežu organizatorja. Organizator bo glavnega nagrajenca v roku (2) dveh delovnih dni po žrebanju obvestil po elektronski pošti (na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči poslal preko Facebooka) ter njegovo ime objavil na svoji uradni spletni strani (www.azurefilm.si)

4. UDELEŽENCI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi rezidenti Republike Slovenije, starejši od 18 let, in pravneosebessedežem v Republiki Sloveniji, ki soglašajo s splošnimi pogoji nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani in osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

5. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo izpolnili naše pogoje na naši Facebook strani: AzureFilm Slovenija in sicer pod objavo, kjer je jasno razvidno, da gre za nagradno igro, kjer podarjamo 3D tiskalnik.
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni:
 Všečkanje naše Facebook strani
 Deljenje objave (kjer podarjamo 3D tiskalnik)
 V komentarju označijo 3 osebe (v objavi kjer podarjamo 3D tiskalnik)
 Pošljejo svoj e-mail v inbox (na naši Facebook strani AzureFilm Slovenija)
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

6. POTEK ŽREBANJA
Žrebanje bo potekalo v ponedeljek 26.3. 2018 na sedežu organizatorja in ga nadzoruje tričlanska komisija.
Rezultati žrebanja do dokončni. Pritožba ni mogoča.

7. NAGRADE
Organizator bo v nagradni igri podelil naslednje nagrade:
1 X 3D Tiskalnik Orres
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

8. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po žrebanju. V primeru, da nagrajenec zavrne prejem pošiljke, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem. Nagrade se torej v takem primeru ne podeli.

9. DAVKI OD NAGRAD
Od dobitka iz nagradne igre je potrebno ob izplačilu (prevzemu nagrade v naravi) plačati akontacijo dohodnine, prav tako pa se dobitki iz nagradnih iger (in ostali drugi dohodki), na podlagi 109. člena ZDoh-2, vštevajo v letno davčno osnovo rezidenta.

ODGOVORNOST
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanjanagrad.Vsi spori,povezani spravicami okroglastništva iz žrebanih nagrad, ne bodi meli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju podala svoje podatke v skladu s temi pravili.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čemer se udeleženci nagradne igre izrecnostrinjajo.

10. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Udeleženec soglaša,da se njegovi osebnipodatki (ime in priimek, e-pošta,telefonska številka) v primer, da prejme eno izmed nagrad, objavijo na Facebook strani za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Seznam nagrajencev hrani podjetje AzureFilm d.o.o., Orleška cesta 16, SI-6210 Sežana, Slovenia. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre organizatorju dovoli zbiranje,obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje AzureFilm d.o.o., da kot
upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistike obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja
prek telefona, SMS, MMS ali elektronske pošte. Udeleženec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali po pošti na naslov
organizatorja.

11. KONČNE DOLOČBE
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z 17.3.2018. AzureFilm d.o.o., Sežana.